Proverbe, citate și maxime în limba latină

Proverbe, citate și expresii în limba latină

Limba latină a fost limba romanilor și a avut un impact semnificativ asupra culturii și limbii occidentale. Multe citate celebre în limba latină ne-au fost transmise de-a lungul secolelor și continuă să fie utilizate și recunoscute pe scară largă și astăzi. Aceste citate acoperă o gamă largă de subiecte, de la dragoste și război la educație și filozofie.

Înțelepciunea romană este cel mai adesea exemplificată prin lucrările și scrierile filosofilor, oamenilor de stat și scriitorilor romani antici. Acești indivizi, precum Cicero, Seneca și Marcus Aurelius, au îmbrățișat o filozofie bazată pe spirit practic, stoicism și virtute. Aceștia credeau în trăirea unei vieți simple și oneste, evitând excesele și concentrându-se pe responsabilitatea personală și pe autoperfecționare.

Înțelepciunea romană subliniază, de asemenea, importanța educației, a rațiunii și a căutării cunoașterii. Romanii prețuiau căutarea adevărului și capacitatea de a gândi critic, iar acest lucru se reflectă în accentul pus pe logică și pe abilitățile retorice.

În acest articol, vom explora unele dintre cele mai faimoase citate, proverbe și maxime în limba latină.

Proverbe, expresii și citate celebre despre prietenie în limba latină

 1. Amicus certus in re incerta cernitur“. (Prietenul bun la nevoie se cunoaște) – Cicero
 2. “Amicus alter ego” (Prietenul, un al doilea eu) – Pithagoras)
 3. Veterrimus homini optimus est amicus” (Prietenul cel mai vechi este cel mai bun)
 4. Ubi amici, ibidem opes“. (Unde există prieteni, acolo există și ajutor) – Plautus
 5. Amicum in secreto mone, palam lauda!” (Sfătuiește-și prietenul în taină și laudă-l în public) – Seneca
 6. Amicitia omnibus rebus humanis anteponatis“. (Prietenia să o puneți mai presus de toate lucrurile omenești) – Cicero
 7. Sine amicitia vitam esse nullam“. (Fără prietenie viața este nimic) – Cicero
 8. Amicus certus in re incerta cernitur“. (Prietenul sigur îl cunoști într-o împrejurare nesigură).

Proverbe despre iubire în limba latină

 1. Ubi caritas et amor, ibi deus est. Unde este binefacere și iubire, acolo este și Dumnezeu.
 2. Amor omnia vincit. Dragostea învinge toate./trece peste toate.
 3. Omnia vincit amor, et nos cedamus amoriDragostea învinge totul, să cedăm și noi iubirii
 4. Amor vincit omnia et nos cedamus amori – Iubirea cucerește totul, trebuie să cedăm și noi în fața ei
 5. Amare et sapere vix deo concediturChiar și unui zeu îi este greu să iubească și să fie înțelept în același timp

Proverbe și zicale scurte în latină

 1. Pax vobiscum! Pacea fie cu voi!
 2. Nemo sapiens nascitur. Nimeni nu se naște învățat.
 3. Ora et labora. Roagă-te și lucrează.
 4. Laborare est orare. Munca este rugăciune.
 5. Labor/Amor omnia vincit. Munca/Dragostea le învinge pe toate.
 6. Dubito, ergo cogito; cogito ergo sum. Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.
 7. Ex nihilo nihil. Din nimic nu se face nimic.
 8. Ut sementem feceris, ita mete. Ce semeni, aia culegi.
 9. Manus manum lavat. O mână spală pe alta.
 10. Ego sum qui sum. Eu sunt cel ce sunt.
 11. Dum spiro, spero. Cât timp respir, sper.
 12. Divide et impera. Dezbină și stǎpânește.
 13. Qui rogat, non errat. Cine se roagă, nu greșește sau Încercarea moarte n-are.
 14. Si tacuisses, philosophus mansisses. Dacă tăceai, filosof rămâneai.
 15. Usus magister est optimus. Experiența este cel mai bun profesor.
 16. Experientia docet. Experiența te învață.
 17. Veritas odium paret. Adevărul seamănă ura.
 18. Medicus curat, natura sanat. Medicul îl are-n grijă, natura îl însănătoșește.
 19. Nulla regula sine exceptione. Nu e regulă fără excepție.
 20. Qui scribit, bis legit. Cine scrie, citește de două ori.
 21. Vincit omnia veritas. Adevărul învinge totul.
 22. Veni, vidi, vici. Am venit, am văzut, am învins.
 23. Iunctis (junctis) viribus. Unirea face forța.
 24. Nihil novi sub sole. Nimic nou sub soare.
 25. Docendo discimus. Învățând pe alții, învățăm și noi.
 26. Barba non facit philosophum. Barba nu te face filosof.
 27. Ubi papa, ibi Roma. Unde este papa, acolo este Roma.
 28. Mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă în corp sănătos
 29. Verba volant, scripta manent. Vorbele zboară, scrisul rămâne.
 30. Fiat lux! Să se facă lumină!
 31. Festina lente! Grăbește-te încet!
 32. Carpe diem! Trăiește clipa!
 33. Nihil sine numini. Nimic fără dorință.
 34. Nosce te ipsum! Cunoaște-te pe tine însuți!
 35. Memento mori. Nu uita că ești muritor!
 36. Ars longa, vita brevis. Arta este lungă, viața este scurtă.
 37. Quaere et invenies. Caut[ și vei găsi sau cine caută, găsește.
 38. Ubi bene ibi patria. Unde-i bine, acolo este patria.
 39.  Ubi concordia, ibi victoria. Unde este armonie, este și victorie.
 40.  In vino veritas. Adevărul este în vin.
 41. Bona diagnosis, bona curatio. Bun diagnostic, bun leac.

Proverbe în latină

 1. Nihil lacrima citius arescit. Nimic nu se usucă mai repede ca o lacrimă.
 2. Fortes fortuna adiuvat. Norocul îl favorizează pe cel cutezător.
 3. Quot capita, tot sententiæ. Atâtea păreri, câte capete.
 4. Qui tacet, consentire videtur. Cine tace e de-acord.
 5. Nemo praesumitur malus nisi probetur. Hoțul neprins e negustor cinstit.
 6. Nulla dies sine linea. Să nu treacă o zi fără un rând scris.
 7. Per aspera ad astra. Spre stele prin dificultăți.
 8. Ut sis nocte levis, sit cena brevis. Dacă vrei să dormi bine, mănâncă puțin.
 9. Omnium artium medicina nobilissima est. Medicina este cea mai nobilă artă.
 10. Optimum medicamentum quies est. Cel mai bun medicament este odihna.
 11. Homo homini lupus est. Omul este un lup pentru om.
 12. Est modus in rebus. Este o măsură în orice lucru.
 13. Consuetudinis vis magna est. Forța obiceiului este mare.
 14. Bonum vinum laetificat cor hominis. Vinul bun înveselește inima omului.
 15. Plures crapula quam gladius perdidit. Beția ia mai multe vieți ca spada.
 16. Quidquid discis, tibi discis. Orice ai învăța, înveți pentru tine.
 17. Nemo propheta in patria sua. Nimeni nu-i profet în țara sa.
 18. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Timpurile se schimbă, și noi în ele.
 19. Inter arma silent leges. În timpul războiului, legile sunt mute.
 20. Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ. Sănătatea este mai valoroasă decât cea mai mare avere.
 21. Avarus ipse miseriae causa est suae. Avarul este cauza propriei lui mizerii.
 22. Aegroto dum anima est, spes est. Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță.
 23.  Famam multi curant pauci conscienciam. Mulți se îngrijesc de faimă, puțini de conștiință.
 24. Sed quis custodiet ipsos custodes? Cine-i pazeste pe paznici?
 25. Audaces fortuna juvat. Norocul îl favorizează pe cel curajos.
 26. Qui vitia odit, homines odit. Cine urăște defectele, urăște oamenii.
 27. Quod medicina aliis, aliis est acre venenum. Medicamentul unuia, este veninul altuia.
 28. Sæpe malum petitur, saepe bonum fugitur. Adesea cautam raul si de bine fugim.
 29. Primum vivere et deinde philosophari. Mai întâi a trăi și pe urmă a face filosofie.
 30. Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. Nu veșmântul îl face pe om, ci omul pe veșmânt.
 31. Post cenam non stare sed mille passus meare. Să nu stai după cină, ci să mergi pe jos o milă.
 32. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris! Ce ție nu-ți place, altuia nu face!
 33. Aquila non captat muscam. Vulturul nu prinde musca.
 34. Tarde venientibus ossa. Pentru cei care întârzie, oase.
 35. Prævenire melius est quam præveniri. A preveni e mai ușor decât a trata.
 36. Crescentem sequitur cura pecuniam. Cu banii vin și grijile.
 37. Ut ameris, amabilis esto. Fii amabil, de vrei să fii iubit.
 38. Non scholæ, sed vitæ discimus. Nu învățăm de la școală, ci de la „școala vieții”.
 39. Corripe sapientem et amabit te. Dojenește înțeleptul și te va iubi.
 40. Repetitio mater studiorum est. Repetiția este mama învățăturii.
 41. Sine labore non erit panis in ore. Fără muncă nu mănânci pâine.
 42. De gustibus et coloribus, non disputandum. Gusturile și culorile nu se discută.
 43. Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! Orice ai face, fă cu ințelepciune si gândește-te la urmări.
 44. Si vis pacem, para bellum. Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război.
 45. Una hirundo non facit ver. Cu o rândunică nu se face primavară.
 46. Corruptissima republica plurimae leges. Statul cel mai corupt are cele mai multe legi.
 47. Errare humanum est sed perseverare diabolicum. A greși e omenește, dar a persevera (în greșeli) este diabolic.
 48.  Beatus, qui prodest, quibus potest. Fericit este cel care se face util prin ajutorul oferit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *